Пластмасса жинағы (бекітуге арналған элементтер мен блоктар)

10000,00
тңг.
Жинаққа 777 бөлшек кіреді, олардың арасында тісті доңғалақтар, дөңгелектер, арқалықтар және бекіткіштер бар.
Ресурстық жиынтықтың құрамы базалық жиынтықтың мүмкіндіктерін арттыруға және оқу мақсаттары үшін конструкторды оңтайландыруға және робототехникалық жарыстарға қатысуға арналған.
R:ED Х ресурстық жиынтығын R:ED Х жиынтығына қосалқы бөлшектер жиынтығы ретінде пайдалануға болады (Step 1, Step 2, MAX, EDU).