1. Жалпы ережелер
Дербес деректерді өңдеудің осы саясаты «Дербес деректер туралы» 2006 жылғы 27 шілдедегі № 152-ФЗ Федералдық заңның талаптарына сәйкес жасалды және жеке деректерді өңдеу тәртібі мен R: ED (бұдан әрі - Оператор) қабылдайтын жеке деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын айқындайды.
1.1. Оператор өз қызметін жүзеге асырудың маңызды мақсаты мен шарты ретінде оның жеке деректерін өңдеу кезінде адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сақтау, оның ішінде жеке өмірге қол сұғылмаушылық, жеке және отбасылық құпия құқықтарын қорғауды қойды.
1.2.Оператордың дербес деректерді өңдеуге қатысты осы саясаты (бұдан әрі - Саясат) Оператор http://r-ed.kz/ веб-сайтына кірушілер туралы ала алатын барлық ақпаратқа қолданылады.

2. Саясатта пайдаланылатын негізгі ұғымдар
2.1. Дербес деректерді автоматтандырылған өңдеу - есептеуіш техникасы құралдарының көмегімен дербес деректерді өңдеу;
2.2. Дербес деректерді бұғаттау - дербес деректерді өңдеуді уақытша тоқтату (жеке деректерді нақтылау үшін өңдеу қажет болған жағдайларды қоспағанда)
2.3.Веб-сайт - графикалық және ақпараттық материалдардың, сондай-ақ http://r-ed.kz/ желілік адрес бойынша интернет желісіне қолжетімділігін қамтамасыз ететін ЭЕМ-ға арналған бағдарламалардың және деректер базасының жиынтығы;
2.4. Дербес деректердің ақпараттық жүйесі - дерекқорларда қамтылған дербес деректердің және оларды өңдеуді қамтамасыз ететін ақпараттық технологиялар мен техникалық құралдардың жиынтығы;
2.5. Дербес деректерді иесіздендіру – нәтижесінде қосымша ақпаратты пайдаланбай дербес деректердің нақты қолданушыға немесе дербес деректердің өзге субъектісіне тиесілігін анықтау мүмкін болмайтын іс-әрекеттер;
2.6. Дербес деректерді өңдеу-автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе дербес деректері бар осындай құралдарды пайдаланбай жасалатын, дербес деректерді жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, Өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, ұсынуды, қол жеткізуді), иесіздендіруді, бұғаттауды, жоюды, өшіруді қоса алғанда; кез келген іс-әрекет (операция) немесе іс-әрекеттер (операциялар)жиынтығы,
2.7. Оператор-дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеу мақсаттарын, өңдеуге жататын дербес деректердің құрамын, дербес деректермен жасалатын әрекеттерді (операцияларды) айқындайтын мемлекеттік орган, муниципалдық орган, заңды немесе жеке тұлға;
2.8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта ;
2.8. Дербес деректер - http://r-ed.kz/ веб-сайттың белгілі бір немесе анықталған қолданушысына тікелей немесе жанама қатысты кез келген ақпарат ;
2.9. Қолданушы -http://r-ed.kz/ веб-сайттың кез келген келушісі ;
2.10. Дербес деректерді қамтамасыз ету - белгілі бір тұлғаға немесе белгілі бір тұлғалар тобына дербес деректерді ашуға бағытталған іс-әрекеттер;
2.11. Дербес деректерді тарату-дербес деректерді белгіленбеген тұлғалар тобына ашуға (дербес деректерді беруге) немесе шектелмеген тұлғалар тобының дербес деректерімен танысуға, оның ішінде дербес деректерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға, ақпараттық-телекоммуникациялық желілерде орналастыруға немесе дербес деректерге қандай да бір өзгеше тәсілмен қол жеткізу мүмкіндігін беруге бағытталған кез келген іс-әрекеттер;
2.12. Дербес деректерді трансшекаралық беру-дербес деректерді шет мемлекеттің аумағына шет мемлекеттің билік органына, шетелдік жеке немесе шетелдік заңды тұлғаға беру;
2.13. Дербес деректерді жою-дербес деректердің ақпараттық жүйесіндегі дербес деректердің мазмұнын одан әрі қалпына келтіру мүмкін болмайтындай, нәтижесінде дербес деректер біржола жойылатындай және (немесе) дербес деректердің материалдық жеткізгіштері жойылатын кез келген іс-әрекеттер.

3. Оператор қолданушының келесі дербес деректерін өңдей алады
3.1. Тегі, Аты, Әкесінің аты;
3.2. Электрондық адрес;
3.3. Телефон нөмірлері;
3.4. Сондай-ақ сайтта интернет-Статистика сервистерінің (Яндекс Метрика және Гугл Аналитика және басқалар) көмегімен келушілер туралы иесіздендірілген деректерді (оның ішінде "cookie" файлдарын) жинау және өңдеу жүргізіледі.
3.5. Саясат мәтініндегі жоғарыда аталған деректер жеке деректердің жалпы ұғымымен біріктірілген.

4. Дербес деректерді өңдеу мақсаттары
4.1. Қолданушының дербес деректерін өңдеудің мақсаты-Электрондық хаттарды жіберу арқылы қолданушыны ақпараттандыру; азаматтық-құқықтық шарттарды жасасу, орындау және тоқтату.
4.2. Сондай-ақ, Оператор қолданушыға жаңа өнімдер мен қызметтер, арнайы ұсыныстар мен түрлі оқиғалар туралы хабарлама жіберуге құқылы. Қолданушы операторға info@roboschool.pro электрондық пошта мекенжайына хат жібере отырып, ақпараттық хабарламаларды алудан әрқашан бас тарта алады "жаңа өнімдер мен қызметтер және арнайы ұсыныстар туралы хабарламалардан бас тарту"белгісімен.
4.3. Интернет-Статистика сервистерінің көмегімен жиналған қолданушылардың иесіздендірілген деректері сайттағы қолданушылардың іс-әрекеттері туралы ақпарат жинауға, сайттың сапасын және оның мазмұнын жақсартуға қызмет етеді.

5. Дербес деректерді өңдеудің құқықтық негіздері
5.1. Оператор Қолданушының дербес деректерін оларды толтырған жағдайда және/немесе қолданушы http://r-ed.kz/ сайтта орналасқан арнайы нысандар арқылы өздігінен жіберген жағдайда ғана өңдейді . Тиісті нысандарды толтыра отырып және/немесе Операторға өзінің дербес деректерін жібере отырып, Қолданушы осы Саясатпен келісетіні жайлы өзінің келісімін білдіреді.
5.2. Оператор қолданушы ның браузерінің параметрлерінде рұқсат етілген жағдайда қолданушы туралы анонимді деректерді өңдейді ("cookie" файлдарын сақтау және JavaScript технологиясын пайдалану қосылған).

6. Дербес деректерді жинау, сақтау, беру және өңдеудің басқа да түрлерінің тәртібі Оператор өңдейтін дербес деректердің қауіпсіздігі дербес деректерді қорғау саласындағы қолданыстағы заңнаманың талаптарын толық көлемде орындау үшін қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды іске асыру арқылы қамтамасыз етіледі.
6.1. Оператор дербес деректердің сақталуын қамтамасыз етеді және уәкілетті емес адамдардың дербес деректерге қол жеткізуіне жол бермейтін барлық ықтимал шараларды қабылдайды.
6.2. Қолданушының дербес деректері ешқашан, ешқандай жағдайда үшінші тұлғаларға берілмейді, қолданыстағы заңнаманы орындаумен байланысты жағдайларды қоспағанда.
6.3. Дербес деректерде дәлсіздіктер анықталған жағдайда, Қолданушы оператордың электрондық пошта мекенжайына info@roboschool.pro "жеке деректерді өзектендіру"белгісімен операторға хабарлама жіберу арқылы оларды өз бетінше жаңарта алады .
6.4. Жеке деректерді өңдеудің мерзімі шектеусіз. Қолданушы операторға электрондық пошта арқылы оператордың info@roboschool.pro электрондық мекенжайына "дербес деректерді өңдеуге келісімді кері қайтарып алу"деген белгімен хабарлама жібере отырып, кез келген уақытта дербес деректерді өңдеуге өзінің келісімін қайтара алады.

7. Дербес деректерді трансшекаралық беру
7.1.Оператор дербес деректерді трансшекаралық беруді жүзеге асыру басталғанға дейін төмендегілерге көз жеткізуге міндетті,бұл шет мемлекет,аумағында дербес деректерді беруді жүзеге асыру болжанып отырған дербес деректер субъектілерінің құқықтарын сенімді қорғау қамтамасыз етілетіндігіне.
7.2. Шет мемлекеттердің аумағында дербес деректерді трансшекаралық жіберу, жоғарыда көрсетілген талаптарға жауап бермейтін болса , дербес деректер субъектісінің оның дербес деректерін трансшекаралық беруге жазбаша нысандағы келісімі болған және/немесе шарт орындалған жағдайда ғана жүзеге асырылуы мүмкін, оның тарабы дербес деректер субъектісі болып табылады.

8. Қорытынды ережелер
8.1. info@roboschool.pro электрондық пошта арқылы операторға хабарласа отырып, Қолданушы өзінің дербес деректерін өңдеуге қатысты қызықтыратын мәселелер бойынша кез келген түсініктемені ала алады.
8.2. Бұл құжатта оператордың дербес деректерді өңдеу саясатындағы кез келген өзгерістерді көрсетіледі. Саясат оны жаңа нұсқамен алмастырғанға дейін мерзімсіз әрекет етеді.
8.3. Саясаттың өзекті нұсқасы еркін қолжетімді Интернет желісінде мына мекенжай бойынша орналасқан: http://r-ed.kz/.

Дербес деректерді өңдеуге қатысты саясаты